Výchozí stav

Po výměně

.

TZL

tuhé znečišťující látky

před výměnou
--- kg/rok
po výměně
--- kg/rok

PM10

částice PM10

před výměnou
--- kg/rok
po výměně
--- kg/rok

PM2,5

částice PM2,5

před výměnou
--- kg/rok
po výměně
--- kg/rok

SO2

oxid siřičitý

před výměnou
--- kg/rok
po výměně
--- kg/rok

NOx

oxidy dusíku

před výměnou
--- kg/rok
po výměně
--- kg/rok

VOC

těkavé organické látky

před výměnou
--- kg/rok
po výměně
--- kg/rok

BaP

benzo[a]pyren

před výměnou
--- mg/rok
po výměně
--- mg/rok

CO2

oxid uhličitý

před výměnou
--- t/rok
po výměně
--- t/rok