Autor: Jáchym Brzezina

Tato stránka obsahuje grafický přehled dat o teplotě vzduchu a srážkách ze stanice v pražském Klementinu. Data o teplotě jsou k dispozici od roku 1775, u srážek od roku 1807. Posledním aktuálně zahrnutým rokem je rok 2017. Praha-Klementinum je stanicí s nejdelší souvislou časovou řadou v České republice, délka této řady je však unikátní i v celé střední Evropě. Stanice se nachází v nadmořské výšce 191 m, je však zároveň třeba zmínit, že umístění stanice nesplňuje požadavky na standardní umístění meteorologických stanic (například umístění 2m nad travnatým povrchem). Vzhledem k délce měření jsou však data ze stanice velmi cenná.


* Tato stránka funguje ideálně na větším monitoru, vzhledem k velikosti grafů nelze stránku ideálně zobrazit na mobilních zařízeních

Měsíční data

Tento graf ukazuje průměrnou roční teplotu a množství srážek. Pod grafem je časová osa, nalevo a napravo jsou táhla, kterými můžete přibližovat jednotlivá období. S přibližováním se bude také měnit interval dat v grafu. Při vyšším přiblížení se roční data změní na měsíční.

Rekordy - dny v roce

Na tomto grafu můžete vidět rekordy pro jednotlivé dny v roce - konkrétně maximální a minimální teplotu a nejvyšší množství srážek. Stisknutím a přetažením myši po oblasti grafu můžete jednotlivá období přibližovat.

Rekordy - rok výskytu

Tento graf ukazuje rok naměření rekordu v příslušném dni v roce. Pro větší přehlednost můžete aktivovat/deaktivovat jednotlivé parametry kliknutím na jednotlivé položky v legendě vpravo. Zajímavé je, pokud si například zobrazíte pouze maximální teploty - bude pak jasně patrné, jak vysoký počet rekordních maxim byl naměřen po roce 2000 (červené tečky v horní části grafu). Naopak při zobrazení pouze minimálních teplot, bude v oblasti po roce 2000 pouze jedna jediná. U srážek je rozložení výrazně rovnoměrnější.

Roční data

Na tomto grafu si můžete zobrazit konkrétní data pro vybraný rok.

Srovnání let

Na tomto grafu si můžete srovnat libovolné dva roky po stránce teploty vzduchu a srážek.